Hvert år tiltar sponsingen av forskjellige arrangementer og mye av dette er drevet frem av at tippemidler fordeles tilbake til idretten. Både idretter som mange tipper på, men også andre sportsarter får overføringer fra selskaper som Norsk Tipping.

Andre steder i verden er det gjerne andre private aktører som tar seg av sponsingen av kulturarrangement og idrett. I Danmark er det for eksempel Carlsberg Bryggerier som tar seg av mye av det som skal skje, både på baner og på scener. På mer internasjonalt plan finner vi også firma som Kaboo eller Mr. Green. Dette er online spillesteder som tilbyr gambling, og på tross av selskapenes internasjonale karakter, sørger også de for å sponse mange sportsarrangement, enten fordi de bryr seg om idrett eller kultur, eller fordi de simpelten har lyst å markedsføre seg selv og sine løsninger for pengespill.

Folkelig idrett i en periode med økt markedsutsettelse

swimmer-640378_960_720Når det kommer til organiseringen av masseidretten og hvordan vi gjør ting i Norge, så kan vi slå fast at vi som idrettsnasjon befinner oss i en særstilling, hvor staten og organisasjonene fortsatt er så sterke at den bærer store deler av utgiftene med både topp og breddeidrett. Dette er ikke den vanlige leksa ellers på kontinentet, eller i USA, hvor det i stor grad er opp til markedskreftene hvilken støtte man som idrettsforening kan motta.

Begge systemene er på hvert sitt vis urettferdige. Begge tar overskuddet fra jobben som vanlig folk gjennomfører, og fordeler det slik de selv mener er best, men når det en gang er slik, må vi vite å tilpasse oss. Det kan godt hende at online casino som Kaboo kan hjelper lokallag med drakter og liknende, eller at de kan støtte større arrangement, og for tiden fremover må vi som er aktive i idrettsnorge se hvordan vi klarer oss på best mulig vis for alle.